Jesli objevíte nefunkční článek, prosím, napište mi do komentů. Pomůžete tak zpřehlednit blog. Díky :)

Bohové

11. června 2006 v 14:57 |  Egypt
RE byl bůh slunce, nebo také slunce jako takové, pán nebe a stvořitel světa. Od nejstarších dob byl jedním z nejvyšších egyptských bohů, uctívaný po celém Egyptě. Zajímavé je, že nebyl jediným bohem slunce, byl však považován za hlavního. Podle egyptských představ bylo slunce jeho tělo. Egyptští vládcové se proto prohlašovali za syny boha Re i za jeho pozemské vtělení. Jeho kult je uctíván po celou dobu trvání starověkého Egypta. Jako pán nebe vycházel každé ráno na východě, kde nasedl do svého slunečního člunu, na kterém ho provázeli jeho dvořané, kteří ho chránili před nebezpečím, především před nebeským hadem Apopem, který chtěl převrhnout jeho loď. Na své cestě měnil Re podobu každou hodinu. Jinak se nejčastěji zobrazuje v podobě muže se sokolí hlavou, na níž má sluneční kotouč lemovaný posvátnou kobrou.
HÓR- Bůh v podobě sokola anebo muže se sokolí hlavou. Bůh slunce, nebe a světla. Hórovi čtyři synové Hapi s hlavou opice, Duamutef s hlavou šakala, Imset s hlavou muže a Kebehsenuf s hlavou sokola byli bohové čtyř světových stran a ochránci tělesných pozůstatků zemřelých.
USIRE- Bůh mrtvých a vládce podsvětí, zároveň bůh půdy, vody, slunce a vegetace. Král bohů a lidí, pán věčnosti. Bývá zobrazován se zelenou nebo černou kůží.
ÉSET-paní mocných slov, největší z bohů a bohyň. Jako Isis ji zná celý svět. Je to nejdéle uctívaná bohyně, o které svět vůbec ví. Její kult trval 4,5 tisíce let. Egypťané si ji vytvořili jako ideální ženu. Ušlechtilou, krásnou, milující svého manžela a věrnou až za hrob. Stejně jako mateřsky starostlivou o své dítě. Jako nejlidštější ze všech bohyň byla i nejvyšší bohyní. Zobrazována bývá jako krásná štíhlá žena, která má na hlavě jednoduchý šátek stáhnutý stuhou, nad níž je stylizovaný královský trůn. Jiná ozdoba hlavy je čapka v podobě supice a koruna ze vztyčených hlav posvátných kober. Někdy mívá na hlavě též kravské rohy a sluneční kotouč, který vyjadřuje, že je dcerou boha Re.
THOVT- Bůh moudrosti a učenosti, zákonů a ustanovení, písma a řeči, lékařství a černokněžnictví, velký bůh nebe, velký bůh podsvětí, ztělesněný v měsíci a uctívaný v podobě ibise nebo paviána s měsíčním srpkem. Je vidět, že tento bůh vynikal především svou všestranností, ve které převyšoval i řeckého Herma, se kterým byl Řeky ztotožňován. Jako vynálezce písma byl písařem bohů a vedl kancelář nejvyššího boha Re. Měl i funkce tlumočníka bohů a jejich posla a právo rozhodovat o věcech, kterými se nechtěl zabývat nejvyšší bůh Re. Také se mu připisoval vynález počítání a měření.

SUTECH- Bůh pouště, bouřek a moře. Bratr a vrah boha Usíra. Zobrazován bývá Sutech jako štíhlý muž v bederní roušce s rukama ve výhružném nebo přímo bojovném držení. Místo lidské hlavy má hlavu svého nejoblíbenějšího posvátného zvířete, které však dodnes nebylo pojmenováno. Jedná se o jakýsi hybrid mezi velbloudem, žirafou a ještě několika dalšími zvířaty.

NÚT- Bohyně nebe a samo nebe, rodička bohů a paní západu zosobňovala nebeskou klenbu stejně jako její manžel Geb zosobňoval zem. Zpočátku byla jednou z hlavních bohyní, ale časem poklesla až na úroveň bohů třetí generace. Zobrazována bývá jako krásná žena.

Vznik Země podle egyptských bájí
Nejdříve byla tma a pravodstvo, jehož vlny se převalovaly bez účelu. V té době žil pouze bůh pravodstva Nóvev. Po čase se z tohoto pravodstva vynořil zářící bůh Re, podobný brouku skarabeovi. Před jeho jasem ustoupila tma, nebylo však nikoho, komu by vládl. Proto vytvořil ze svých slin boha vzduchu Šova a bohyni vlhkosti Tefnet, kterým se narodily děti - bůh Země Geb a bohyně nebe Nút. Tím se rozdělil svět na nebe a zemi a mezi ně vstoupil vzduch a oddělil je. V té době žili bohové ve světě bez lidí. Jako každý, i bůh Re měl své nepřátele. Do boje s nimi posílal své oko. Když byl jednou boj příliš dlouhý a oko se dlouho nevracelo, vyrostlo v Reově hlavě oko nové. Původní oko se po čase vrátilo, zarmoutilo se a dalo se do pláče. Každá slza, která dopadla na zem, se proměnila v člověka. Bůh Re však na své oko nezapomněl, proměnil je v hada brejlovce a pozvedl na své čelo. Lidé se na zemi rodili, žili a umírali. Proto sestoupil do Západní říše, říše zesnulých bůh Anúpev a začal vážit na spravedlivých vahách srdce zemřelých. Tento bůh měl tělo jako člověk, ale hlavu šakalí. Když však Re zestárl, začali se lidé proti němu bouřit. Re se obrátil o radu ke svému otci Novévovi. Ten mu však poradil, aby proti lidem vyslal své oko. Re pohlédl na zem a lidí se zmocnilo zděšení utíkali se skrýt před hněvem Reova oka. Re dal oku podobu bohyně Hathor, bohyně s kravskou hlavou a ta sestoupila k lidem . Její zakřivené rohy svítily jako blesk, vrhala se na lidi, pobíjela je a pila jejich krev. Když Re chtěl ukončit hubení lidí, bohyně Hathor ho neposlechla. Proto ji nechal připravit nápoj z mandragory a piva, který se rudě zbarvil a lstí ji přiměl, aby se napila. Nápoj ji omámil a tím Re zachránil lidstvo. Bůh Re však stárnul dál a už nechtěl dále žít s lidmi. Proto zavolal Novév bohyni nebe Nút, aby vzala Re na svá záda. Nút se proměnila v obrovitou krávu a vzala Re na svůj hřbet. Jak se zvedla nad zem, stala se z ní obloha. Nút se podívala pod sebe a zachvěla se závratí z té hloubky. Re, který ucítil její strach, požádal boha vzduchu, aby se postavil pod bohyni a podepřel ji. Od té doby nese obloha slunečního boha Re. Ráno vychází Re z východní nebeské brány do svého člunu. a večer sjíždí k branám západní říše mrtvých. U brány podzemní říše Re přesedne do nočního člunu, v němž pluje temnými vodami podsvětí a vnáší alespoň na chvíli mezi zemřelé světlo a radost.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama